Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Borsa de treball - auxiliars informadors RBici i comunitaris

Convocatòria de borsa de treball per cobrir necessitats específiques: auxiliar informador/a RBici i Auxiliar informador/a comunitàri/a dins del programa "Suport d'actuacions municipals per a la sostenibilitat SAMS"

COM CURSAR LA SOL·LICITUD?

- presentar instància genèrica telemàtica. Enllaç per tramitar-la, copieu i enganxeu a la barra de navegació:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=877&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%C3%A0ncia%20gen%C3%A8rica

- documentació a adjuntar dins la tramitació de la instància genèrica telemàtica:
× Sol·licitud i declaració de participació (Annex 4 -descarregar arxiu adjunt inferior, per emplenar i adjuntar a la sol·licitud genèrica telemàtica-).
× Informe de vida laboral actualitzat.
× Currículum.
× Titulació requerida.

Presentació de candidatures del 09/04/2021 fins al 18/04/2021.


Icona Enllaç a fitxer extern
 [Obrir]

8/4/2021


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior