Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a


Ordre del dia de la Junta de Govern Local 23.02.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Persones: 3.1.1. Aprovació convocatòria per a la provisió d´un lloc de treball de tècnic/a mig de Recursos Humans, pel sistema de comissió de serveis. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Beques menjador escolar curs 2020/21, novembre 2020. 4.2. Seguretat i Proximitat:.2.1. Instal·lació pilones retràctils al carrer Padró, 121. 4.2.2. Instal·lació pilones retràctils al carrer Pizarro, 51. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de manteniment de llicència d´ús del programari de gestió de cessió d´espais per l´Ajuntament de Ripollet.


18/2/2021


Ombra inferior

Logo peu
Ombra inferior