Ombra esquerra
Escut de Ripollet
[r]
ipollet
a | a | a
Imatge de Ripollet
  Inici |
| | PlÓnol
[Ocupaciˇ]
   Departaments
      Administració
      Regidoria de Treball
   Edicions
   Fitxa
   Equipaments Ocupaciˇ
      Aules
      Servei d'Ocupaciˇ Local
      Tallers
   Ocupaciˇ virtual
      Correu a Ocupaciˇ
      Impresos
      eFactura
      Contractaciˇ P˙blica
      Licitaciˇ Electr˛nica
   Publicacions oficials
      Acords
      Bans, ordenances i reg.
      Edictes i anuncis
   Serveis
      Activitats ocupacionals
      Noves cases oficis
   Memòria d'actuacions
      Presentaciˇ
      Escoles taller
      Obres i serv. int. social
      Tallers d'ocupació
   Projectes en curs

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 16.02.21

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d´ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació inici de l´expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de retirada dels vehicles declarats fora d´ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l´Ajuntament de Ripollet. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, febrer. 4.2. Seguretat i Proximitat: 4.2.1. Desestimació devolució import retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de Formació i Dinamitzador sociocultural de l´Ajuntament de Ripollet. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres a la rambla de les Vinyes, 27.
6.1.2. Baixa gual al carrer Casanovas, 27. 6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Acord de llicència ambiental a la mercantil Ingeniería Magnética Aplicada, SL, per modificació substancial respecte a l´activitat de fabricació de productes de matèries termoplàstiques ubicada a l´av. Catalunya, 5-7.11/2/2021

Versiˇ per imprimir disponible.

Ombra inferior

Continguts que el poden interessar:
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 22.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 15.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 08.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.06.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 25.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 18.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 11.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 04.05.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 27.04.21.
- Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.04.21.
ripollet.cat

SEU-e Ripollet
PAME
Ombra inferior
Ombra dreta

Desenvolupa i redacta: Serveis informàtics & Regidoria de Comunicació  |  2008 © Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00

Amb el suport i confinanšament de:

Consell Comarcal      Diputaciˇ de Barcelona      Fons Europeu

Generalitat de Catalunya      Ministerio de Trabajo y Seguridad Social      Servei CatalÓ Ocupaciˇ